PN - EN ISO 9001 i PN - EN ISO 14001 2020

PN - EN ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością

Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015-10 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

PN - EN ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskiem

ISO 14001:2015-09 – jeden ze standardów ISO, stosowany jako norma zarządzania środowiskowego.