FAQ


Informacje podstawowe

Współpracujemy z partnerami handlowymi na terenie całego kraju. Zadzwoń na infolinię Asarto - 801 500 907, a nasz konsultant wskaże Ci najbliższy punkt, w którym kupisz produkty Asarto. Możesz też wejść do zakładki "Gdzie kupić" na stronie www.asarto.pl i kupić produkty Asarto on-line, u jednego z naszych partnerów .

Na stronie www.asarto.pl z łatwością znajdziesz produkt do Twojej drukarki. Wystarczy wpisać markę, model, typ urządzenia drukującego, jakie posiadasz.
Zawsze możesz też zadzwonić na infolinię Asarto- 801 500 907, gdzie otrzymasz fachową pomoc.

Skorzystaj z kalkulatora zyskowności na www.asarto.pl. Wpisz kod produktu, swoje ceny i kupowane ilości, żeby obliczyć ile zyskasz. To łatwe.

Gwarancja i utylizacja

Tusze i tonery Asarto objęte są dożywotnią gwarancją, czyli na cały okres ich eksploatacji tj. do momentu wyczerpania ładunku barwiącego (atramentu, toneru),  natomiast taśmy do drukarek igłowych oraz art. czyszczące  24-miesięczną. Producent nie bierze odpowiedzialności za:
 • uszkodzenia mechaniczne (w tym usuwanie znaków identyfikacyjnych umieszczonych bezpośrednio na wkładzie) powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych;
 • produkty z wyczerpanym czynnikiem drukującym (tusz, toner). Weryfikacja na podstawie kontroli wagi produktu, wymagana 10% wagi środka barwiącego.

Wadliwy produkt należy zgłosić w punkcie sprzedaży, przedstawiając dowód zakupu.

Nie, stosowanie produktów Asarto nie narusza warunków gwarancji prawnych producentów drukarek.

 1. Zużyte materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących takie jak tusze, tonery czy taśmy możesz oddać tam gdzie je nabyłeś. Kupujesz jeden produkt, możesz oddać jeden zużyty. Zwrot następuje na podstawie dowodu zakupu, a także przekazania oświadczenia przekazania odpadu do utylizacji z nieprofesjonalnej zbiórki (ustawa z dnia 11.09.2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1895) Art. 36, Art.37 pkt.1 i 2. ). Zużyty produkt możesz też oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 2. Listę punktów, gdzie zbierane są nieodpłatnie tusze i tonery do drukarek, zawierające substancje niebezpieczne, znajdziesz na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy (PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub MSZOK – Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Art. 3 ust. 2 pkt 6.
 3. Prowadząc punkt sprzedaży detalicznej i będąc partnerem handlowym, producenta marki Asarto, firmy Polcan, zapraszamy do skorzystania z, oferowanego przez Polcan, bezpłatnego programu utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (tuszów, tonerów i taśm) – Programu „Asekol PL – Polcan”. Szczegóły dotyczące przystąpienia do programu znajdziesz na stronie www.polcan.pl, w zakładce „Ekologia”.

Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 27.04.2001r.) puste tonery oraz tusze muszą zostać poddane recyklingowi.

Oddawane tusze i tonery muszą spełniać wymagania punktu sprzedaży, w którym zamierzasz zakupić kolejne materiały eksploatacyjne do swojego urządzenia, bądź Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK /MPSZOK).

Natomiast na pewno oddawane materiały eksploatacyjne Asarto muszą posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu. W przypadku tuszów i tonerów Asarto są to naklejki z numerem seryjnym, zapisanym w postaci cyfr i kodu kreskowego.

Zużyty toner należy spakować w szczelne, nieuszkodzone opakowanie. Nie musi to być oryginalne opakowanie producenta, wystarczy wysłać w czarnych workach lub airbagach. Pusty tusz najlepiej zostawić w kartoniku producenta, a głowicę można owinąć ręcznikiem papierowym lub innym materiałem tak, aby zabezpieczyć pasek elektroniki.

Szczegółowe wytyczne dla punktów detalicznych i parterów handlowych producenta marki, czyli firmy Polcan, są dostępne na stronie www.polcan.pl w zakładce „Ekologia”.

Eksploatacja

Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia kartridża/tonera zostały usunięte. Każdy kartridż/toner posiada specjalne zabezpieczenia transportowe, które trzeba usunąć przed zainstalowaniem go w drukarce. Zdejmij zabezpieczenia
i ponownie zainstaluj produkt w drukarce.
 
UWAGA! Niektóre kartridże, posiadają dwa zabezpieczenia transportowe. Pierwsze służy do mechanicznego zabezpieczenia przed wylaniem kartridża w transporcie, drugie zapobiega zapowietrzeniu zasobnika kartridża
w transporcie. Przed instalacją produktu konieczne jest usuniecie obu zabezpieczeń.
 
Upewnij się, że kartridż/toner jest kompatybilny z Twoją drukarką. Możesz w tym celu zadzwonić na infolinię Asarto
- 801 500 907. Jeśli produkt nie jest kompatybilny z Twoim urządzeniem, pod żadnym pozorem nie próbuj go instalować.
 
Upewnij się, że produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych. Przyjrzyj się produktowi, jeśli produkt posiada wyraźne ślady uszkodzenia, nie próbuj go instalować, zainstaluj produkt wolny od uszkodzeń. Uszkodzenia mechaniczne produktu Asarto nie są uwzględnione w gwarancji produktu.

Sprawdź czy:
 • drukarka jest podłączona do zasilania
 • nie wystąpił błąd połączenia drukarki z komputerem/ błąd oprogramowania
 • pokrywa urządzenia jest zamknięta
 • zabezpieczenia transportowe zostały usunięte
 • nie skończył się toner/tusz
 • nie skończył lub nie zaciął się papier
 • bęben drukarki nie jest wyeksploatowany
 • wnętrze urządzenia nie jest zanieczyszczone
 • nie wystąpiła awaria drukarki lub produktu

Sprawdź czy:
 • wnętrze drukarki nie jest zanieczyszczone
 • dysze w głowicy drukującej są drożne
 • zostały usunięte zabezpieczenia transportowe
 • ustawienia urządzenia są właściwe
 • produkt był przechowywany prawidłowo
 • nie wysypuje się toner (co może być spowodowane zawinięciem listwy WB na skutek zacięcia papieru)
 • papier/ folia, na jakich drukujesz są zgodne ze specyfikacją podaną przez producenta drukarki

Komunikaty sygnalizujące błędy drukowania  mogą występować na skutek zanieczyszczonego wnętrza urządzenia, awarii drukarki lub produktu, drukarka nie widzi lub nie potrafi odczytać chipa elektronicznego.

Sprawdź ustawienia urządzenia. Upewnij się, że zostały zdjęte zabezpieczenia transportowe. 
Głośna praca urządzenia może też świadczyć o jego awarii bądź awarii produktu.

W tym przypadku nie należy naprawiać drukarki samodzielnie, lecz skontaktować się z punktem sprzedaży. 
Zapewniamy  naprawę lub wymianę urządzenia na własny koszt*, jeżeli jego uszkodzenie zostanie spowodowane bezpośrednio przez użycie produktu Asarto .
* o wyborze sposobu rozpatrzenia reklamacji decyduje punkt sprzedaży.

Deklarowana wydajność produktów Asarto jest podawana w oparciu o 5% pokrycie strony, zgodnie ze standardem ISO / IEC 19752 (dla druku czarno-białego) oraz z normą ISO / IEC 24711 (dla druku kolorowego). Pokrycie strony w większym stopniu lub np. użycie pogrubionej czcionki może zdecydowanie zmniejszyć ilość wydrukowanych stron.

Upewnij się, że kartridż został prawidłowo zainstalowany. Inną przyczyną może być awaria produktu.

Tego typu komunikaty to zazwyczaj skutek zabezpieczeń stosowanych przez producentów urządzeń drukujących, w celu ograniczenia funkcjonalności kartridża po zużyciu produktu, żeby nie mógł być ponownie wykorzystany. Przeważnie takie komunikaty nie mają wpływu na faktyczną funkcjonalność produktu i należy je ignorować, ponieważ bardzo często myląco informują użytkownika o dysfunkcjach zainstalowanego produktu.