Laur Konsumenta 2022

Laur Konsumenta to największy konkurs konsumencki w Polsce. Corocznie, od 2004 roku przynosi odpowiedź na pytanie: które produkty/usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie. Jest to jedyny konkurs konsumencki w kraju, który otrzymał pozytywną rekomendację UOKiK.  Konkurs jest realizowany w formie ogólnopolskiego sondażu przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz Gazetą Wyborczą. Co roku sondowanych jest około 300 kategorii. O kolejności miejsc, w każdej kategorii produktowej, decyduje liczba głosów oddanych przez respondentów. W każdej kategorii wyłaniana jest grupa trzech laureatów, którzy w zależności od wyników sondażu podlegają Laur Konsumenta/ Laur Klienta: 

Laur Konsumenta to pierwszy certyfikat konsumencki w kraju, przyznawany w wyniku przeprowadzanego plebiscytu powszechnej popularności produktów oraz usług.  Ze względu na swoją wysoką rozpoznawalność i potencjał marketingowy, certyfikat stanowi nieocenioną  wartość promocyjną, odzwierciadlającą realne tendencje rynkowe. Certyfikat  jest społecznym dowodem słuszności realizowanej strategii dla zwycięskiej marki i formą jej zbiorowej rekomendacji.