Odpowiedzialność za środowisko? To dla nas naturalne

W Asarto bierzemy pełną odpowiedzialność za środowisko. Dlatego jest dla nas oczywiste, że nasze działania są zgodne z literą prawa i wymogami ochrony  środowiska. Sprzedaż i dystrybucja materiałów eksploatacyjnych jest nierozerwalnie związana z wypełnianiem obowiązków ustawowych wynikających m.in. z takich aktów prawnych jak:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Działanie zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska w obszarze wprowadzania produktów w opakowaniach oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek krajowy wiąże się z istotnym obciążeniem finansowym. Wynikają z tego obowiązki m.in. takie jak: osiągnięcie odpowiednich poziomów zbierania, odzysku i recyklingu, wymóg prowadzenia kampanii edukacyjnych, prowadzenie szczegółowej ewidencji dla wprowadzanych na rynek opakowań oraz sprzętu elektronicznego. 

Świadomy konsument wybierając produkty firm działających zgodnie z prawnymi wymogami ochrony środowiska – również dba o środowisko.