Czy wiesz, że cena tuszu czy tonera Asarto zawiera koszty związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska?

Wybierając produkty firm działających odpowiedzialnie w obszarze środowiska, przyczyniasz się do jego ochrony.

W ustawodawstwie krajowym następują dynamiczne zmiany legislacyjne, które mają wpływ na sprzedaż i dystrybucję materiałów eksploatacyjnych Asarto. Jednym z przykładów może być procedowana ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, która realnie podniesie koszty prowadzenia naszego biznesu.

Regulacje i obowiązki są wysoce kosztowne dla dystrybucji i handlu naszymi produktami. Należy mieć świadomość, że obciążenia finansowe wynikające z ustaw* muszą być uwzględnione w cenie produktu finalnego, którego realny koszt sprzedaży i dystrybucji ulega zmianom wynikającym z kalkulacji finansowej opłacalności dystrybucji tego sprzętu. 

Wybierając produkty firm działających odpowiedzialnie w obszarze środowiska, również Ty dbasz o środowisko :)

*Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach