header box1Znajdź produkt
do Twojej drukarki


Zaawansowane

Warunki GWARANCJI i EKOLOGII produktów ASARTO

Tusze i tonery Asarto objęte są DOŻYWOTNIĄ gwarancją, natomiast taśmy do drukarek igłowych 24-miesięczną.

Stosowanie produktów Asarto nie narusza gwarancji prawnych producentów drukarek.

Mogą Państwo skorzystać z opcji wymiany wadliwego produktu w punkcie sprzedaży.
W tym celu proszę o kontakt najpierw ze sprzedawcą, a potem o udanie się z paragonem lub fakturą zakupu oraz wadliwym produktem do punktu sprzedaży, w którym dokonali Państwo zakupu produktu Asarto. Po weryfikacji przez sprzedawcę zostanie dokonana wymiana na produkt nowy i sprawny.

Gwarancja powyższa obowiązuje przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania. Szczegóły dostępne w „Zasady Ogólne gwarancji na produkty Asarto”.  

 

Zasady ogólne gwarancji na produkty Asarto

 • Polcan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Krętej 4, zwana dalej “Gwarantem”, udziela gwarancji, że produkty Asarto wolne są od wad materiałowych oraz technicznych.
 • Gwarant udziela dożywotniej gwarancji na materiały eksploatacyjne do urządzeń laserowych i atramentowych oraz 24 miesięcznej gwarancji na taśmy drukujące do urządzeń igłowych. Reklamowane wkłady nie mogą być zużyte powyżej 80% pojemności.
 • Gwarancją Asarto obejmujemy także urządzenie na czas stosowania w nich materiałów eksploatacyjnych Asarto.
 • Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie użytkowania produktów Asarto wad. Urządzenie drukujące musi być objęte gwarancją producenta lub być regularnie serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonych przeglądów serwisowych i napraw.     
 • W przypadku urządzeń drukujących, Gwarant podejmuje decyzję odnośnie zakresu naprawy urządzeń lub wymiany ich na nowe o nie gorszych parametrach niż obecnie użytkowane. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.
 • Wady będą usuwane w miejscu wskazanym przez Gwaranta.
 • Warunkiem korzystania z uprawnień danych przez Gwaranta jest konieczność zgłoszenia usterki w miejscu zakupu materiału eksploatacyjnego Asarto lub pod numerem infolinii 801 500 907 lub na: .
 • Zgłoszenie usterki urządzenia w miejscu zakupu materiału eksploatacyjnego Asarto powoduje obsługę zgłoszenia reklamacyjnego między Gwarantem a punktem sprzedaży materiału eksploatacyjnego Asarto.
 • Warunkiem korzystania z uprawnień danych przez Gwaranta jest dostarczenie urządzenia wraz z zamontowanymi materiałami eksploatacyjnymi Asarto, dowodem zakupu urządzenia, dowodem zakupu materiałów eksploatacyjnych Asarto oraz dokumentacją serwisową. 
 • „Zasady ogólne gwarancji na produkty Asarto” są jedynym dokumentem, na podstawie, którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Informacje zawarte w gwarancji fabrycznej, instrukcji obsługi i innych dokumentach dołączonych do sprzedawanego produkty Asarto mają charakter uzupełniający.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami produktów.
 • Szczegółowe zasady udzielania gwarancji podane są na stronie internetowej www.asarto.pl  .

 

Wykluczenia gwarancyjne

 • Gwarancja na urządzenie nie ma zastosowania do materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych: wyświetlaczy urządzeń, głowic, bębnów, pasów transferowych, fuserów, listew, rolek itp. 
 • Jeśli w wyniku zaniedbania użytkownika w urządzeniu drukującym żywotność danej części eksploatacyjnej lub serwisowej została przekroczona takie postepowanie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu urządzenia drukującego.  Gwarant zastrzega sobie prawo do cofnięcia gwarancji na takie urządzenie z tytułu uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktów Asarto.     
 • Gwarancja nie obejmuje oprogramowania, w tym również wewnętrznego oprogramowania urządzenia.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych: uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź, itp.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania sprzętu przez uprawnionego z gwarancji i wywołanych nimi wad.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta urządzenia.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
 • Gwarancja nie obejmuje sprzętu w którym dokonano modyfikacji.
 • Gwarancja nie obejmuje czynności opisanych w instrukcji obsługi urządzenia, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, w tym przeglądy serwisowe urządzeń, wymiana materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych oraz zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji opisane w instrukcji obsługi urządzenia.  
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu urządzenia do miejsca wskazanego przez Gwaranta.
 • Wszelkie próby samodzielnego usunięcia awarii powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych innych niż produkty Asarto.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji w materiał eksploatacyjny Asarto.
 • Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania urządzeń spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami oraz wpływem wirusów komputerowych.

 

Zużyte tonery i tusze to odpad i należy go utylizować

Zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) puste tonery i tusze to odpad i pozbywanie się ich musi być zgodne z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Posiadacz odpadów musi je przekazać w oparciu o art. 25 ustawy o odpadach wyłącznie uprawnionemu odbiorcy to jest takiemu, który posiada wymagane prawem zezwolenia i pozwolenia i rejestracje.

Posiadacz odpadów to każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną) z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem opadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 3 pkt. 13 ustawy o odpadach).

 

Utylizujemy zużyte tonery i tusze Asarto bezpłatnie

Jak oddać zużyte tonery i tusze do utylizacji?

Wyślij puste pojemniki na adres jednego z biur Polcanu:

80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 6

+48 58 762 06 74

40-585 Katowice
ul. Połomińska 16

T. +48 32 257 24 89
 
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kręta 4
.
+48 22 100 88 00
 
53-609 Wrocław
ul. Fabryczna 14

T. +48 71 344 25 06


61-733 Poznań
ul. Nowowiejskiego 39

T. +48 61 853 45 99

31-553 Kraków
ul. Fabryczna 20a

T. +48 12 41 06 470

lub zadzwoń na numer infolinii  801 500 907


Koszty przesyłki pokrywasz sam.


Możesz też osobiście oddać pusty pojemniki w naszym biurze handlowym pod adresem podanym wyżej. Wystarczy, wcześniej umówić się z nami, w celu umówienia terminu odbioru bądź wysyłki.


Jeśli przesyłkę wysyłasz za pomocą firm kurierskich, na liście przewozowym, umieść informację: "UTYLIZACJA".

Jakie warunki muszą spełniać oddawane tusze i tonery?

 • Towar przyjmowany do utylizacji powinien być posegregowany i zabezpieczony przed wysypaniem się w transporcie (tonery) lub wylaniem (tusze).
 • Pojemnik powinien być czysty.
 • Tutaj jest do pobrania wzór poprawnie wypełnionej Karty przekazania odpadu jak również gotowy wzór Karty do wypełnienia. Proszę pobrać Kartę przekazania odpadu, wypełnić dokument, wydrukować, podpisać w 2 egzemplarzach i dołączyć do przesyłki. Kopię Karty jako awizo przesyłki należy wysłać na nasz adres mailowy eco@polcan.pl.
 • Waga przekazanego odpadu jest wpisywana na Karcie przekazania odpadu po zważeniu odpadów przez pracownika firmy Polcan. Karta podpisana przez pracownika firmy Polcan wraz z uzupełnioną wagą jest odsyłana do przekazującego odpad.

POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Poznańska 218, 05-850 Ożarów Mazowiecki, jako administrator danych osobowych informuje Panią/Pana, że podanie danych w formularzu karty przekazania odpadu jest dobrowolne lecz konieczne do zakończenia procesu przekazania odpadów. Dane osobowe podane w karcie przekazania odpadu będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku ewidencji odpadów zgodnej z ustawą o odpadach. Dane te będą przechowywane przez okres 7 lat. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom oraz do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania po wcześniejszym kontakcie e-mailowym z Administratorem na . Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę znajdziesz w klauzuli informacyjnej - kliknij tutaj.

 

 

infolinia: 801 500 907

Producent/Dystrybutor
POLCAN, Biuro handlowe: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kręta 4

 • icon1
 • icon1
 • icon2
 • icon3
 • icon5
 • icon6
 • icon7
Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies. x